Produkty

Individuální poradenství a psychoterapie. Rodinná a párová terapie. Úzkosti, deprese, syndrom vyhoření, psychosomatické potíže, nespavost, mysl obtěžující myšlenky, bolesti hlavy, stavy či pocity závislosti, ať už na jídle, práci, nebo jiné osobě ..., vztahové problémy, řešení partnerské...
Řešení potíží za využití hypnózy - práce podvědomí / nevědomí (psychosomatické potíže, úzkosti, fóbie, nízké sebevědomí, nadváha, tetanie, odvykání kouření apod.). Hypnóza je léčebná metoda, která kromě naší vědomé, analytické a racionální mysli využívá pro řešení problémů a potíží člověka jeho...
Poradenství při výběru školy, profesního směru. Kariérové poradenství a koučink při hledání další profesní cesty. Tvorba osobního portfolia. Techniky hledání zaměstnání. Profesní diagnostika (on-line testování) a rozbor silných stránek, možností dalšího rozvoje a kariérního směřování. Příprava na...
Supervize nabízí reflexi, profesionální nadhled a jiné úhly pohledu. Supevize posiluje sebereflexi a je nezbytnou součástí práce v pomáhajících profesích. Supervizi využívají profesionálové k získání inspirace a podnětů pro svou další práci s klienty či jako prevenci syndromu vyhoření. Poskytuji...
Individuální a týmový koučink k řešení pracovních problémů, naplánování nového projektu, nastartování změny, profesní rozvoj apod. (manažerský koučink, rozvojový koučink, mentání koučink sportovců, kariérový koučink). Nalezení cíle a cesty k němu, transformace vizí a snů do cílů a jejich...
Dlouhodobé kurzy: Výcvik Integrativní kouč s akreditací MŠMT dle standardů ICF a AIK - 203 hod. Kurz Kariérové poradenství a koučování s akreditací MŠMT - 80 hod. Kurz Koučink ve vzdělávání a výchově akreditovaný MŠMT v souladu s DVPP pro pedagogy a ředitele škol - 80 hod. Krátkodobé kurzy -...
Speciální psychoterapuetický podpůrný přistup ke zvýšení sebevědomí a nalezení osobní spokojenosti a rovnováhy ženy.  Cena: 800,- Kč/sezení (50 min.)
Psychologické poradenství pro firmy. Referenční společnosti: LIBERTY Ostrava, Brose, Ernst Leopold, Česká spořitelna Cena psychologického poradenství pro firmy: 1500,- Kč/sezení (50 min.)   Kurzy: Prevence vyhoření, Relaxace, Koučování, Kariérové poradenství, Sebepoznání, další dle dohody Cena...

Pro více informací a objednání mne kontaktujte

tel.: 605 214 849

e-mail. sylvie.navarova@smrov.cz

Fotogalerie

Pracovna: 

Dvorní 756/9 (1. patro)

708 00 Ostrava - Poruba

Kontakt

PhDr. Sylvie Navarová - Centrum psychologických služeb Odborné psychologické poradenství, supervize, koučink a kariérové poradenství Tel.: 605 214 849 E-mail: sylvie.navarova@smrov.cz