Rozhovor v Psychologii Dnes 02/2015

5 OTÁZEK PRO: 

Sylvii Navarovou koučku a terapeutku, autorku výcviku Integrativní kouč

Jste doktorkou psychologie, máte vystudovaný také obor personální management, jste majitelkou konzultačního a poradenského centra Škola manažerského rozvoje. Jak jste se dostala ke koučinku?

S koučinkem jsem se poprvé setkala v roce 2009, kdy jsem se rozhodovala, zda si koupím svou současnou firmu, nebo se budu věnovat práci školního psychologa a nebo oblasti vzdělávání dospělých. Díky koučinku, který vedla má kamarádka Jana Zouharová, jsem se rozhodla, že půjdu do velkého finančního rizika a firmu, která na tom byla finančně špatně, koupím. A vyplatilo se, dělám to, co mne baví. To bylo první setkání s koučinkem. Dále jsem mimo výcviku v Ericksonovské psychoterapii absolvovala výcvik v systemickém koučování a řadu dalších kurzů zaměřených na výkonové koučování.

Stačí kurz pro to, abyste řekla, že umíte koučovat?

V žádném případě (smích). Myslím si, že rozvoj kouče je nikdy nekončící proces. Já se neustále učím od svých klientů. Začala jsem se učit v rámci projektu Kariérový koučink do škol, který jsem vedla a kde bylo cca 5000 individuálních koučovacích hodin a cca 500 hodin týmového koučinku. Souběžně běžely další projekty zahrnující kariérový a life koučink pro osoby nad 50 let a osoby pečující o osobu blízkou (DELTA, BRAVO), což znamenalo další stovky a stovky koučovacích hodin. Díky těmto projektům jsem se já a mí kolegové zdokonalili ve vedení rozhovorů s různými typy klientů, což považuji za velkou výhodu a školu. Spolupracovali jsme se zákazníky, tj. typ klienta, který chce přemýšlet a hledat možnosti řešení svého tématu. Pracovali jsme ale také s návštěvníky a stěžovateli, což jsou typy klientů, kteří si přicházejí prioritně pro radu a nechtějí přebírat zodpovědnost za své téma, potažmo za svůj život. V současné době spolupracuji na rozvoji zaměstnanců ve firemní oblasti, pracuji jak s jednotlivci, tak s týmy. Ve firmách se častěji setkávám s klienty typu zákazník a má role v tomto kontextu je rolí průvodce. Průvodce v myšlenkách klientů na cestě k nalezení vhodného a vyhovujícího řešení.

Nasbírala jste řadu zkušeností v práci s různými klienty, jak to zužitkováváte?

S kolegyněmi Janou Zouharovou a Janou Mynářovou jsme vytvořily výcvik Integrativní kouč, kterého se účastní lektoři a poradci, kouči, psychologové, pracovníci pomáhajících profesí. Ve výcviku propojujeme výkonový koučink se systemickým přístupem ke klientovi a všímavostí. Absolvent našeho výcviku má k dispozici širokou paletu nástrojů, které může vždy vytáhnout ze svého koučovacího kufru podle toho, co jeho klient skutečně potřebuje. Pro pedagogy vedeme výcvik Koučink ve výchově a vzdělávání.

Koučovacích výcviků je v České republice mnoho. Jak hlídáte kvalitu svých absolventů?

Na účastníky výcviku klademe vysoké nároky. V průběhu výcviku Integrativní kouč účastníci prezentují 2x na skupinových supervizích svou práci s klienty a dokládají tři nahrávky k individuálním supervizím. Pro závěrečné zkoušky každý účastník zpracovává kazuistiku, tj. popis práce s klientem obsahující přepisy rozhovorů a reflexe koučovací práce, a práci o metodě. Při zkouškách kazuistiku a metodu prezentují. Úspěšní absolventi výcviku mají možnost vstoupit do Asociace integrativních koučů, což je platforma pro setkávání koučů a sdílení.

Jaké je Vaše motto?

Každý je v pořádku takový, jaký je. Což spolu s přesvědčením, že každý člověk má všechny potřebné zdroje k nalezení řešení pro své téma v sobě, mi dovoluje zaujímat ke klientům otevřený a nehodnotící postoj.

 

Kontakt

PhDr. Sylvie Navarová - Centrum psychologických služeb Odborné psychologické poradenství, supervize, koučink a kariérové poradenství Tel.: 605 214 849 E-mail: sylvie.navarova@smrov.cz